Technologia IronLogic Antyklon

Technologia „Antyklon” została stworzona w celu uniknięcia kopiowania kart/breloków. Technologia może być zastosowana na kilka różnych sposobów. Poniżej zostały krótko opisane 3 sposoby zabezpieczenia przed kopiowaniem, które opracowała firma IronLogic.

  • Czytnik „Matrix II ET- Antyklon” (działa z kartami standardu  EM-Marine na częstotliwości 125 Khz)
    Czytnik pomaga uniknąć przejścia za pomocą skopiowanej karty standardu EM-Marine. W przypadku zbliżenia do czytnika karty Temic (T5557) ze skopiowanym numerem karty EM-Marine, czytnik przekazuje do kontrolera numer karty Temic, a nie skopiowany numer.
  • Czytnik „Matrix IV RF” (działa z pilotami radiowymi na częstotliwości 433Mhz)
    Czytnik zabezpiecza przed kopiowaniem breloków radiowych. Technologia „Antyklon” w czytniku Matrix IV RF będzie działać wyłącznie z pilotami radiowymi IL-100, ponieważ właśnie te piloty mają zaszyfrowaną część kodu, która nie jest możliwa do skopiowania.
  • Czytnik ”CP – Z2 MF” (działa z kartami standardu Mifare)
    Zabezpiecza przed kopiowaniem kart standardu Mifare. Do karty i czytnika wprowadza się specjalną zaszyfrowaną część kodu. Czytnik podczas zbliżenia karty rozpoznaje zaszyfrowaną cześć

Zabezpieczenie przed kopiowaniem kart rfid